Dokumenty

Údaje o prijímateľovi 2%:

Názov: Klub Slovenských turistov regiónu Žilina
Adresa: Labutia 123/72, 010 14 Žilina – Vranie
IČO: 14221691
Právna forma: občianske združenie

Oficiálne dokumenty nášho združenia