Odpočívadlo a bezpečnostné prvky pri rozhľadni Strečno

Vybudované s podporou Žilinského samosprávneho kraja

Projekt Odpočívadlo a bezpečnostné prvky pri rozhľadni Strečno z participatívneho rozpočtu VÚC ŽSK riešil žiadateľ priebežne.

Podpisom Zmluvy s poskytovateľom informoval KST Uhlík svojich členov o výsledku a spoločne započali  zabezpečovať vhodný priebeh realizácie.

Realizácia spočívala vo vytypovaní dodávateľa bezpečnostných prvkov z hľadiska kvality a efektívnosti. Vybraná firma PROMONTA má s predmetnými prácami a inštaláciou dlhoročné praktické skúsenosti. Zhotovila schodišťové stupne, oddychovú plošinu a lavičky so stolom z prírodného materiálu, zodpovedajúce parametrom a požiadavkám terénu. Boli  zohľadnené potreby stáleho využívania a vhodného zakomponovania v priestore, ktorý má prírodný charakter a je mimoriadne navštevovaný.

Po vyhotovení, pri ktorom aktívne spolupracovali a pomáhali členovia KST Uhlík, boli jednotlivé prvky v rozloženom stave transportované na miesto určenia. Pretože sa jedná o exponovaný a značne neprístupný terén, boli viacnásobne využívané dopravné prostriedky s určením do horského prostredia. – traktor a terénne autá. I tak bolo nutné zabezpečiť vynášku z miesta, ktoré bolo maximálne možné mechanizmami dosiahnuť. Vynášku zabezpečovali členovia turistického oddielu.

Inštaláciu a montáž, v spolupráci s dodávateľskou firmou, realizovali tiež aj členovia KST Uhlík. Montáž bola vzhľadom na rozsah prác a potrebu techniky (elektrická centrála, zvárací agregát, náradie a pod.) realizovaná počas víkendov. Schodišťové prvky a oddychová plošina boli uchytené a zabezpečené v skalnom podloží pomocou vrtov a následného upevnenia chemickými kotvami, zvarmi a spojovacím materiálom,

Celá dĺžka schodišťa na zabezpečenie bezproblémového prístupu k rozhľadni bola opatrená zábradlím.

Stôl a lavice boli, po terénnych úpravách, osadené na plánovanej plošine pod rozhľadňou. K miestu bol rozšírený prístupový chodník a tiež boli osadené zabezpečovacie prvky z prírodného materiálu na jeho svahovom okraji.

Po inštalácii bola vykonaná viacnásobná impregnácia náterom schodov a oddychovej lavičky so stolom.

Oddychový priestor poskytuje možnosť komfortného spríjemnenia pobytu pre 6 – 8 osôb, pričom bezprostredné upravené okolie umožňuje oddych i väčšej skupine.

Všetky inštalované bezpečnostné a oddychové prvky boli označené v zmysle povinnej publicity komatexovými tabuľkami s polepom a tiež boli vyrobené a v priestore upevnené tabuľky s upozorneniami na ochranu životného prostredia a zachovanie diela.

V súčasnosti sú všetky prvky zabezpečené z projektu využívané k plnej spokojnosti turistov, pre ktorých je rozhľadňu Strečno na vrchu Špicák priamym cieľom alebo bodom záujmu pri prechádzke hrebeňom Malej Fatry